Legutoljára módosítva 2018.09.11

Jelen dokumentum, (a továbbiakban: szabályzat ) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében került létrehozásra, ami a https://joszakember.hu webcímen üzemelő weboldal (a továbbiakban: weboldal) működését szabályozza. Az oldal üzemeltetője Tóth Tamás magánszemély(a továbbiakban: szolgáltató)

A weboldal meghatározása

A weboldal egy tematikus gyűjtő oldal, ahol különböző cégek és magánszemélyek nyilvánosan megtekinthető és kereshető portfóliókat tehetnek közzé, amiben bemutatják a tevékenységüket, és önkéntes jelleggel megadhatják a nyilvános elérhetőségeiket. Ezeket a portfóliókat a látogatók megnézhetik, és a portfólióban látható elérhetőségeken, vagy belső üzenet hagyásával kapcsolatfelvételt kezdeményezhetnek a portfóliók szerzőivel.

A weboldal felhasználóinak meghatározása

A weboldal használójának minősül, aki a weboldalra kattint, a weboldal tartalmát böngészi, a weboldalon látható elérhetőségeken kapcsolatot kezdeményez, vagy a weboldalra regisztrál. (a továbbiakban: felhasználó) A weboldal használatával minden felhasználó elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen dokumentumban leírtakat, és a weboldal adatkezelési irányelvét.

A jelen szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a kihirdetés időpontjától, a következő módosítás kihirdetésének az időpontjáig hatályos. A szabályzat rendelkezése kiterjed a weboldal azon felhasználóira és partnereire, akik a weboldal használatát a jelen szabályzat életbelépésének vagy módosításának a dátuma után kezdik meg. Továbbá alkalmazható azokra a partnerekre, akik a weboldalon érvényes felhasználói fiókkal rendelkeznek, és a szabályzat életbelépésének a dátumát követően, a weboldal szolgáltatásait folytatólagosan tovább használják, és a szolgáltatás megkezdése előtt, a felhasználói nyilatkozatot és az adatkezelési tájékoztatót beleegyezően elfogadják. Azoknak a felhasználóknak, akik a jelen szabályzat elemeivel, és rendelkezéseivel nem értenek egyet, biztosítjuk a weboldalról való saját kezűleg történő törlés lehetőségét. A szabályzat módosításának,az időpontját a láblécben elhelyezett linkben is megjelenítjük.

A partnerek meghatározása

A weboldal partnere lehet az a felhasználó, aki megfelel az alábbi kritériumoknak.:

  • Szakképzettséget nem igénylő alkalmi jellegű munkát vállaló, 18 életévét betöltött, magyarországi lakhellyel rendelkező, természetes személy
  • Magyarországon a lakosság részére szolgáltatást nyújtó, és/vagy szakipari területen a lakosság részére munkát vállaló jogi személy, gazdasági társaság, vagy gazdasági társaság törvényes képviseletében eljáró személy

A weboldal használata partnerként

A partnernek lehetőséget biztosítunk, – amennyiben a fenti kritériumoknak megfelel,- hogy a weboldalra regisztráljon, és egy bemutatkozó portfóliót helyezzen el oly módon, hogy az erre rendszeresített portfólió készítő lapon kitölti, és publikálja az ott található űrlapot. Egy partner egy darab portfólió elkészítésére és publikálására jogosult. Ugyan azokkal az adatokkal egy portfólió csak egyszer szerepelhet a weboldalon.

A partnerrel szembeni elvárások

A partner köteles a weboldalt rendeltetés szerűen használni, a jelen szabályzatot betartani, és az általa publikált portfóliót és annak minden adatát naprakészen tartani. Köteles a felhasználók megkereséseit fogadni, azokra válaszolni. Továbbá köteles a portfólióhoz érkező hozzászólásokat és értékeléseket tudomásul venni, ha szükséges azokra reagálni.

A partnerrel szembeni szankciók

Az a partner aki szándékosan, neki felróható okból vét a jelen szabályok ellen, határozatlan ideig kitiltásra kerül a weboldalról, és a portfóliója törlésre kerül. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kitiltott partner újbóli regisztrációját visszautasítsa, és a törölt portfóliójával megegyező adat tartalmú portfóliót törölje, függetlenül attól, hogy az kinek a regisztrációja alól kerül publikálásra.

A weboldal szolgáltatásai

Regisztráció

A weboldalon bárki ingyenesen, megkötés nélkül regisztrálhat. A regisztráció során egy jelszóval védett személyes fiók kerül kialakításra.

Személyes fiók

A személyes fiókban a portfóliót lehet menedzselni, és egyéb hasznos funkciókat lehet igénybe venni.

Kiemelés

A weboldalon díj ellenében kiemelés szolgáltatást tartalmazó portfóliót lehet létrehozni és közzétenni. A kiemelés díját és érvényességét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Megrendelés, Fizetés és lemondás

Megrendelés

Egy díjköteles szolgáltatás megrendelésével a szolgáltató és a partner között egy határozott idejű online szerződés jön létre. Ez a szerződés nem tekinthető írásbeli szerződésnek, online és Magyar nyelven köttetik, nem kerül tárolásra, nem kereshető vissza, és semmilyen magatartási kódexre nem utal. A szerződés kezdő időpontja a szolgáltatás vételárának a jóváírása. A szerződést teljesítettnek kell tekinteni, az előre meghatározott időtartam lejártával, vagy ha a szolgáltatás akár a partner részéről, vagy a partnernek felróható ok miatt a szolgáltató által törlésre kerül.

Fizetési módok

A weboldalon megrendelt díjköteles szolgáltatás Banki átutalással vagy egy harmadik fél által üzemeltetett online fizetési szolgáltatón keresztül bankkártyával, vagy online számláról fizethető ki. A fizetendő összeg minden esetben nettó, és áfa nem kerül felszámolásra.

Tartalmi elvárások

A weboldalon elhelyezett írott és multimédiás tartalomnak az alábbiaknak kell megfelelnie:

  • Tilos a Bűncselekményre, törvénytelenségre buzdító tartalom
  • Tilos a Szexuális vagy erőszakos, a kiskorúak fejlődését veszélyeztető tartalom
  • Tilos a trágár, másokat megbotránkoztató kép, szöveg, videó
  • Tilos a Fajra, nemre, felekezetre sértő tartalom
  • A portfólió megnevezése (címe) 3-5 szó lehet, melynek a tevékenységre kell utalnia, és nem lehet benne telefonszám, személyes adat, vagy egymagában település, vagy földrajzi név
  • Tilos a weboldalon a szolgáltató tudta és hozzájárulása nélkül harmadik féltől származó hirdetés elhelyezése

A nem megfelelő tartalom értesítés nélkül módosításra, vagy törlésre kerül.

Jogok és kötelezettségek

A szolgáltató vállalja, hogy a partner portfólióját egy előre meghatározott időtartamra a weboldalon nyilvánosan elérhetővé teszi a weboldal látogatói számára.

A szolgáltató vállalja, hogy a díjköteles szolgáltatás időtartamát 24 órával meghosszabbítja, ha saját hibájából, vagy rajta kívül álló okból a szolgáltatás folytonosságát legalább 4 órán keresztül nem tudja biztosítani.

A szolgáltatónak jogában áll a weboldal bármely felületén,-beleértve a partnerek portfólióját is,-harmadik féltől származó reklámok megjelenítése. Az ezekből befolyt bevétel kizárólag a szolgáltatót illeti, annak összegére sem részben, sem egészében a partner nem tarthat igényt.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa és azt az oldal felhasználóira alkalmazza.

A szolgáltatónak jogában áll, hogy a weboldalt bármikor, előzetes értesítés nélkül szüneteltesse, vagy a weboldalt végleg bezárja. Továbbá a szolgáltató jogosult a weboldal kinézetének, tartalmának, szolgáltatásainak, árainak a módosítására vagy a törlésére és új funkciók, árak bevezetésére.

Felelősség kizárása

A szolgáltatónak jogában áll, azonban nem kötelessége a partnerek ellenőrzése. A szolgáltató a partnerektől előzetesen semmilyen okiratot, igazolást nem kér, a partnerek adatait, szakmai kompetenciáját nem ellenőrzi. A szolgáltató a weboldalán csak megjelenési lehetőséget biztosít a partner részére, oly módon, hogy egy online felületen portfólió feltöltési lehetőséget biztosít. A szolgáltató nem ajánl, és nem közvetít partnert. A szolgáltató a felhasználó, és a partner közötti megállapodásban semmilyen formában nem vesz részt. A partner ellenőrzése a felhasználó feladata. Minden felhasználó köteles a tőle elvárható módon, felelősen eljárni, amikor egy partnerrel üzleti kapcsolatba lép. A szolgáltató a partnerek és a felhasználók tevékenységéből adódó károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A weboldalra feltöltött portfóliók, azok szöveges és multimédiás elemei a feltöltő partner tulajdonát képezik. A feltöltött anyagok eredetét és tulajdonjogát egy jogvita esetén a partner köteles igazolni. A partner a szolgáltatási feltételek elfogadásával hozzájárulását adja, hogy az általa létrehozott portfóliót, annak minden szöveges és multimédiás tartalmával együtt, a szolgáltató a joszakember.hu weboldalon nyilvánosan közzé tegye. A partner tudomásul veszi, hogy a közzétételért a szolgáltatóval szemben semmilyen anyagi ellenszolgáltatásra irányuló követelése nem lehet.

Amennyiben a partner a magatartása miatt, neki felróható okból a weboldal üzemeltetőjének kárt okoz, vagy a tevékenysége miatt a weboldal ellen hatósági eljárás indul, köteles az eljárásban részt venni, és a weboldal tulajdonosának okozott anyagi kárt, és az eljárás során felmerülő összes költséget-beleértve a jogi képviselő díját is,- haladéktalanul megtéríteni. A partnernek törekednie kell a weboldal jó hírét minden fórumon fenntartani. Amennyiben a partner neki felróható okból akár szándékosan, vagy akár véletlenül, nagy nyilvánosság előtt megsérti a weboldal jó híréhez fűződő jogait, és a kijelentéseit hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, köteles minimum 100,000 Ft (százezer) kártérítést fizetni, a weboldal üzemeltetőjének. A kártérítés összegének felső határa függ az okozott kár mértékétől.

A szolgáltató semmilyen módon nem garantálja, hogy a partner által közzétett portfólió sikeres lesz, és sikeresen zárul. E miatt a partnernek elmaradt haszon, vagy más egyéb jogcímen a szolgáltató felé semmilyen anyagi követelése nem lehet.

Adatok törlése

A partner bármikor törölheti a regisztrációját, és minden adatát, ha a megfelelő menüpontra kattint, és követi a lépéseket. Részletes infót a törlésről, az adatkezelési tájékoztató tartalmaz.


1.sz melléklet – Díjtáblázat

Érvényességi idő meghosszabbítása 180 nappal = 1990Ft/180 nap

30 nap kiemelés = 990 Ft/30 nap

Az összes ár nettó, áfa nem kerül felszámításra.

 

 

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás